Cấp số nhà Quận 10

Cấp số nhà Quận 10

Cấp số nhà Quận 10

Cấp số nhà Quận 10

Cấp số nhà Quận 10
Cấp số nhà Quận 10

Cấp số nhà Quận 10

Cấp số nhà Quận 10:- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào đơn và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 4: Nhận lại giấy chứng nhậntừ UBND cấp huyện và trả cho công dân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

 -Cấp số nhà Quận 10: Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị gắn biển số nhà của công dân, tổ chức (tự viết)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: Đối với giấy chứng nhận số nhà, còn biển số nhà theo đợt sản xuất:

+ Tại UBND phường, xã: 02 ngày làm việc (đối với cấp mới); 01 ngày làm việc (đối với cấp lại).

+ Tại UBND quận, huyện: 03 ngày làm việc (đối với cấp mới); 01 ngày làm việc (đối với cấp lại).

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

  Cấp số nhà Quận 10: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tại UBND phường, xã là nội dung xác nhận; tại UBND quận, huyện là Giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà

 - Lệ phí:

+ Cấp Giấy chứng nhận và biển số nhà: 30.000/biển số nhà

+ Cấp lại Giấy chứng nhận và biển số nhà: 20.000/biển số nhà

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Tin tức khác

Close
Dịch Vụ
_dongia
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: