Cấp số nhà Quận 6

Cấp số nhà Quận 6

Cấp số nhà Quận 6

Cấp số nhà Quận 6

Cấp số nhà Quận 6
Cấp số nhà Quận 6

Cấp số nhà Quận 6

Cấp số nhà Quận 6

Hồ sơ gồm

 • Đơn đề nghị cấp sổ nhà (theo mẫu, điền đầy đủ thông tin).
 • Bản sao y Giấy chứng nhận nhà đất do bạn sở hữu.
 • Bản sao bản vẽ hiện trạng nhà.
 • Bản sao Quyết định cấp số nhà cũ (nếu có)
 • Bản sao các giấy tờ có liên quan: Chứng minh nhân dân.
 • Thời gian giải quyết là không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trường hợp nhà được tạo lập hoặc có biến động sau kê khai nhà đất năm 1999 thì bổ sung các chứng từ liên quan về quyền sử dụng nhà.

Lưu ý: đối với trường họp nhà xây dựng không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì trước khi cấp biển số nhà, cơ quan có chức năng phải xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định hiện hành.

Cấp số nhà Quận 6:Trình tự, thủ tục cấp số nhà 

 • Người đề nghị cấp số nhà lập Đơn đề nghị cấp số nhà theo mẫu (có xác nhận  của UBND phường nơi căn nhà tọa lạc).
 • Lập Sơ đồ vị trí căn nhà (chủ nhà tự vẽ hoặc liên hệ UBND phường để trích bản đồ địa chính).
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp số nhà tại Ủy ban nhân dân quận, huyện (nơi căn nhà tọa lạc). Trong thời gian 10 ngày, Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét và ban hành Quyết định cấp số nhà.
 • Lệ phí cấp số nhà là 20.000đ./
 • Hãy lên hệ với xin cấp số nhà Quận 6 chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng kịp thời.

Tin tức khác

Close
Dịch Vụ
_dongia
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: